Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
ARCHIWUM BIP - Urzędu Miasta Uniejów

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE - Budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN 15 kV - Uniejów

RI 7331/2/CP/11/2010                                                    Uniejów, dnia 31.01.2011 r.
 
 
  ZAWIADOMIENIE
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98., poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia polegającego na:
„budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN 15 kV na odcinku modernizowanej linii napowietrznej SN 15 kV Kraski - Uniejów składającej się z :
1/ budowy linii kablowej SN 15 kV w magistrali linii napowietrznej SN 15 kV Kraski- Uniejów na odcinku od stanowiska 145 do stanowiska 146
2/ demontażu słupów linii napowietrznej SN 15 kV na odcinku projektowanej linii kablowej 15kV
usytuowanej na terenie położonym w Uniejowie w rejonie ulic Sienkiewicza i Ścibora na działkach o nr ewidencyjnym gruntów: 510, 641/1, 488, 508, 619 obręb Uniejów.
W związku z powyższym informuję się, że w terminie czternastu dni od daty wywieszenia (doręczenia) niniejszego zawiadomienia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Miasta Uniejów, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".