Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
ARCHIWUM BIP - Urzędu Miasta Uniejów

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Uniejów w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego na okres 15 lat.

W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia  przez Gminę Uniejów w drodze  pisemnego  przetargu nieograniczonego na okres 15 lat.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm./ oraz  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm./,  w związku z uchwałą z dnia 25-01-2011r. Nr V/28/2011  Rady Miejskiej w Uniejowie  Burmistrz Miasta Uniejów informuje,  o  przeznaczeniu do wydzierżawienia  na okres 15 lat  w drodze pisemnego ofertowego  przetargu nieograniczonego następującej nieruchomości gminnej:
 
Nieruchomość gruntowa niezabudowana , położona w obrębie geodezyjnym m. Uniejów oznaczona  nr geodezyjnym działki  nr 2146/18 o pow. 0,1773 ha,  własność Gminy Uniejów Kw SR2L/00028957/0 - (przed podziałem nieruchomości ) w  Sądzie Rejonowym w Łasku, Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Poddębicach.
 
Przeznaczenie w planie, opis oraz sposób zagospodarowania nieruchomości:
Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Uniejów przedmiotowa nieruchomość jak i tereny sąsiednie przeznaczone są  jako
„Tereny wielofunkcyjne, zabudowa uzdrowiskowa i rekreacyjna”.
Nieruchomość jest uzbrojona przez Gminę w infrastrukturę techniczną w postaci : nowo wybudowanej  utwardzonej drogi dojazdowej /ul. bp. Jakuba Świnki/. Przy granicy działki  sieć wodociągowa , sieć kanalizacji sanitarnej, w pobliżu linia energetyczna.
Dzierżawca  nieruchomości będzie zobowiązany do zagospodarowania działki pod działalność związaną z krzewieniem kultury indian Ameryki Północnej  -  
budowę skansenu indiańskiego - wioski indiańskiej
Stawka wywoławcza  rocznego czynszu dzierżawy nieruchomości wynosi:  
400,00 zł  + podatek VAT /23%/ .  Wadium wynosić będzie: 100,00 zł
Dzierżawca oprócz   czynszu dzierżawnego jak i podatku  od nieruchomości  ponosił będzie  opłaty związane z bieżącą eksploatacją przedmiotu dzierżawy.
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wydzierżawienie  wyżej wymienionych nieruchomości nastąpi  po upływie 21 dni, podczas których niniejszy wykaz wywieszony będzie na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Miasta w Uniejowie oraz na stronie internetowej Urzędu  pod            adresem: http://uniejow.signforn.pl/uniejow/
Bliższych informacji dotyczących wydzierżawianej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta w Uniejowie,  stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami pod nr telefonu  /063/ 2889768 
 
Wywieszono dnia  15-02-2011r.

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".