Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
ARCHIWUM BIP - Urzędu Miasta Uniejów

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Podstawa prawna:  
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459),
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2. Odpis z księgi wieczystej  
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miasta w Uniejowie
Sekretariat Urzędu I piętro p. 3
poniedziałek od godz. 9.00-17.00
wtorek-piątek od godz. 8.00-16.00
tel. (063) 288 81 92 w. 31
ul. Bł. Bogumiła 13
99-210 Uniejów
 
Komórka  odpowiedzialna za realizację:
Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami,  I piętro, pokój nr 5
tel. (063) 288 81 92 w. 31
 
Opłaty:  
Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10,00 zł

Termin załatwienia sprawy:  
1 miesiąc  
 
Tryb odwoławczy:  
Od decyzji Burmistrza Miasta Uniejów o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługuje odwołanie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu,  99-200  Sieradz,  Plac Wojewódzki 3.
 
Inne informacje:  
1. Nabycie na własność gruntu w trybie powołanej wyżej ustawy następuje na wniosek osoby uprawnionej do jego złożenia, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r.
2. Uprawnionymi do złożenia wniosku są:
 - osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi
    nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami, a także ich następcy prawni (osoby fizyczne)
 - osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, posiadające udział w użytkowaniu wieczystym (nawet gdy nabyły udział po dniu 13 października 2005 r.), a także spółdzielnie mieszkaniowe, będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży, również następcy prawni tych podmiotów (osoby fizyczne i prawne). W tym przypadku z wnioskiem muszą wystąpić wszyscy użytkownicy wieczyści.
3. Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu przekształcenia. Wysokość opłaty ustalona jest w decyzji o przekształceniu, wydanej przez Burmistrza Miasta, na podstawie wartości gruntu określonego przez rzeczoznawcę majątkowego.
 
 
 
 
Opracował oraz odpowiedzialny
za aktualizację informacji
Roman Kowalewski

Załączniki

WNIOSEK (35.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".